ΚΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 45, 17456 , ΑΛΙΜΟΣ |

Welcome to

ΚΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147682803000


Contact ΚΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Address: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 45, 17456 , ΑΛΙΜΟΣ